Siemens представя цялостно иновативно портфолио за интелигентни сгради на предстоящото изложение ISH 2019 във Франкфурт, Германия

Направление Сградни технологии на Siemens ще представи редица иновации от продуктовото си и системно портфолио, както и нови дигитални услуги на ISH 2019. Международното търговско изложение, което ще се проведе от 11 до 15 март във Франкфурт, Германия, е водещо в областта на сградите, възобновяемите енергии, енергийните и климатични технологии. В основата на дигитализираните сгради е обширната гама от надеждни и прецизни продукти, платформи за сграден мениджмънт, с възможност за управление на повече от една система и софтуерни решения, всички от които са лесни за адаптиране според индивидуалните сфери на приложение. Като лидер в областта на интелигентните сградни технологии направление Сградни технологии на Siemens помага за създаването на по-лесни за използване и ефективни сгради, превръщайки получената информация и резултатите от генерираните данни в реална основа за предприемане на действия. Осигуряването на комфорт, безопасност и ефективност на сградите продължава да бъде основна цел на кампанията на направлението "Creating Perfect Places".