Three way characterized control ball valves, PN25, DN15-50, VBG3 Three way characterized control ball valves, PN25, DN15-50, VBG

The VBG Control Ball Valves control hot and chilled water with glycol solutions up to 50% according to VDI2035 in heating, ventilating, and air conditioning (HVAC) systems to provide two-position or modulating functions.
The valves have a flow control insert. The characteristic is equal percentage.

Description

 

Описание

VBG контролните сферични кранове контролират гореща и охладена вода с гликолови разтвори до 50% съгласно VDI2035 в системи за отопление, вентилация и климатизация (HVAC), за да осигурят две позиции или модулиращи функции.
Вентилите имат вложка за управление на потока. Характеристиката е еднакъв процент.

Характеристики

Вода от среден тип
Материали от тяло месинг, месинг от стъбла, месинг с хромирана сфера, вложка за управление на потока Noryl
Опаковъчна седалка Тефлонови уплътнения с EPDM О-пръстени
Ъгъл на въртене 90 o
Темп. 5 … 120 ° C
Налягане PN25
Пристанищна връзка ext. плоско уплътнение на конеца
3-пътно смесване / отклоняване на клапана