PLD

PLD дисплеите са с различни размери с 3 или 4 цифрен дисплей и клавиатура с 3 или 8 бутона. Връзката  към контролера  се осъщестявава посредством tLAN протокол.