pCO5+

Контролерите pCO5 +  предлага конкретни нови функции за подобряване на ефективността в HVAC системите:
• Всички аналогови входове могат да бъдат конфигурирани като:
- Цифров вход (без напрежение);
- Аналогов изход (PWM или от 0 - 10 V);
- Богат избор на сонди за различни приложения (NTC, РТС, PT100, Pt500, PT1000, 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, от 0 до 20 mA, 4-20 MA);
Интеграция на EVD EVO драйвер за контрол на електронни ТРВ-та с ultracap технология;
Комуникация - pCO5 + разполага с два интерфейса, две допълнителни разширителни карти и два USB порта.Протоколи -Modbus, Карел, BACNET, LON, KONNEX, HTTP, SNMP, SMTP и много други.
Контролерите pCO5+ са съвместими  с цялата гама от pCO3 и pCO5 контролери  по отношение на хардуера  и софтуер.