pCO

Серията pCO контролери  са разработен с висока ефективност за приложение в HVAC системи, предлагащо се в различни размери, в зависимост от I / O и изискванията за мощност (Small, Medium, Large, Extra Large). Всички контролери разполагат с 32-байтов микропроцесор гараниращ по-висока скорост на програмиране посредством софтуерът 1 tool , като параметрите могат да бъдат защитени с различни нива на пароли.

Интерфейс: LED или LCD дисплей.

Комуникация:Modbus®, BACnet ™, Johnson Metasys®, DLL за Windows®, TCP / IP, SNMP, LonWorks®, Konnex®.