c.pCO MINI

 
c.pCOMini
  • 4 DIN /за панелен монтаж
  • 10 универсални входа/изхода
  • 6 релейни изхода
  • Интегриран порт Fieldbus / BMS
  • Вграден Ethernet порт
  • Вградено униполярно EXV
  • Управление на модула Ultracap
  • Един microUSB порт, host и устройство
  • CANOpen порт за I/O expansion
  • NFC комуникация