c.pCO

 

 

Продукт на CAREL разработен с висока ефективност за приложение в HVAC системи.

Контролерите c.pCO  позволяват управление на компресори с променлива скорост с DC
инвертори комбинирани с електронни терморегулиращи вентили гарантиращи най-добра модулация на отопление и капацитет на охлаждане с максимизиране на ефективността на ОВК система съобразено с различни топлинни изисквания и различни климатични условия през годината.

Предимства:

  • Мрежово свързване - контролерите c.pCO показват еволюцията на pCO5 + към безпрецедентни мрежови възможности. Интегрираните Ethernet интерфейси предлагат широка гама стандартни протоколи за локална връзка (Web Server, Modbus / TCP, BACNet, FTP, DHCP, DNS, NTP).
  • Cloud Services - Plug & Play решение за свързване на платформата tERA. Всички услуги на tERA са достъпни само чрез свързване на Ethernet към вашата мрежа, без да е необходима доплнителна кутия за свързване.
  • Нова операционна система - Новата Multitasking  операционна система осигурява  оптимално използване на системните ресурси, разширени типове данни за потребителско приложение (32 битови числа с плаваща запетая), увеличава скоростта с която се изпълняват приложенията.
  • Нов програмен инструмент - c.pCO се програмират с новия  софтуер c.suite, проектиран като пакет от взаимозависими модули, по един за всеки етап от разработването на системата HVAC / R. Той позволява на екип от професионалисти с различни умения да работят като екип по един и същ проект, повишавайки ефективността на всеки член на екипа.
  •  Интерфейс -  c.pCO контролерите се предлагат за панел или DIN шина с LED, буквено-цифрови и графични LCD дисплеи, позволяващи съобщенията да се показват на кирилица, китайски, арабски, японски.
  •  Комуникация - допълнителните комуникационни карти могат да разширят възможностите за връзка с различни мрежи, директно или чрез gateway (Modbus®, BACnet ™, TCP / IP, SNMP, LonWorks®, Konnex).
  • I/O гъвкавост - Благодарение на собственото решение на Carel ASIC, всички c.pCO контролери имат универсални I/O, които могат да бъдат конфигурирани като аналогови входове -Analog IN, дигитални входове-Digital IN и аналогови изходи- Analog OUT.
  • Приложения- чилъри,климатици, соларни системи,термопомпи, климатични камери и много други.