У В Е Д О М Л Е Н И Е A N N O U N C E M E N T

Уважаеми Партньори,С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 16.12.2020 г дружеството ни:

Клима Ин Груп Интернешънъл“ ООД със

Седалище и адрес нa управление:

гр.София 1784, р-н Младост, бул.“Цариградско шосе” 131,

АТМ център, офис 324

ЕИК: BG 121450724

МОЛ: Емил Боянов Никифоров

тел.: +359 889113373


се преименува на:

СИКОТЕК ООД / SICOTEK LtdРеквизитите адрес, ЕИК и МОЛ остават непроменени

Вече е сменено и името ни на официалната бланка на фактурите.

Оставам на разположение при нужда от допълнителна информация.


С уважение,

Емил Никифоров – Управител

Dear Partners,We would like to inform you that as of 16.12.2020 our company

Klima In Group International Ltd

Sofia 1784, dstr.Mladost, 131 Tsarigradsko Shosse Blvd,

ATM Center, office 324

UCN: BG 121450724

Represented: Emil Boyanov Nikoforov

tel: +359 889113373


has a new name:

СИКОТЕК ООД / SICOTEK LtdThe rest of the details as address, VAT, representative and bank details remain the same.

The name has been changed on all official company forms and documents.

Remaining on your disposal for any further information you might need.


Best Regards,

Emil Nikoforov

   

www.sicotek.eu